024 3684 9999

Tư vấn mua hàng

Cam kết 100% chính hãng

Chính sách khách hàng hấp dẫn

Giao hàng toàn quốc

Nghiên cứu cải thiện vấn đề tiêu hóaThử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mù đôi này đã được

Nghiên cứu với L.reuteri Protectis trên trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt “infant colic”

Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược được thực hiện

L.reuteri Protectis giảm tiêu chảy ở trẻ em bán trú

Trong một phân tích hồi cứu tuần tự, hồ sơ bệnh án của 311 trẻ

L.reuteri Protectis ngăn ngừa viêm ruột hoại tử ở trẻ sinh non có nguy cơ cao

Trong một thử nghiệm đa trung tâm, mù đôi, có đối chứng với giả dược

Lactobacillus reuteri Protectis an toàn và hiệu quả với trẻ sinh non

Đây là một thử nghiệm ngẫu nhiên, mở nhãn trong 53 trẻ bị táo bón

L. reuteri Protectis hiệu quả tương đương Lactulose đối với táo bón chức năng ở trẻ em

Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn, đa trung tâm và có kiểm

Khẳng định hiệu quả của L. reuteri Protectis trong tiêu chảy cấp tính ở trẻ em

Trang  [tcb_pagination_current_page] của  [tcb_pagination_total_pages]

CHIA SẺ TỪ CÁC BA MẸ