024 3684 9999

BioGaia Việt Nam
Shares

Khẳng định hiệu quả của L. reuteri Protectis trong tiêu chảy cấp tính ở trẻ em

Shares

Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn, đa trung tâm và có kiểm soát trên 127 trẻ em, 3-60 tháng, nhập viện vì tiêu chảy cấp kéo dài 12-72 giờ.

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tác động của L. reuteri DSM 17.938 (Protectis) trên trẻ em nhập viện vì tiêu chảy cấp tính không có máu (viêm dạ dày-ruột cấp tính), như là một biện pháp hỗ trợ cho điều trị bù nước.

Các bệnh nhân nhận 5 giọt mỗi ngày (10 ^ 8 CFU) L. reuteri Protectis (n = 64), trong 5 ngày, như là một biện pháp hỗ trợ cho ORS hoặc bù nước đường tĩnh mạch.

Mục tiêu chính là đo lường thời gian đợt tiêu chảy (giờ).

Mục tiêu phụ là đo lường thời gian nằm viện (ngày), số trẻ bị tiêu chảy ở các ngày nghiên cứu, tỷ lệ trẻ em bị tiêu chảy kéo dài và tần suất đi tiêu hàng ngày.

Kết quả cho thấy thời gian tiêu chảy đã giảm 33 giờ so với nhóm chứng. Những lợi ích của L. reuteri Protectis được nhìn thấy sau 24 giờ bổ sung. Thời gian nằm viện trung bình được rút ngắn 1,2 ngày so với nhóm chứng và tiêu chảy kéo dài sau 7 ngày chỉ quan sát thấy trong nhóm chứng.

Hiệu quả của L. reuteri Protectis trong tiêu chảy cấp tính ở trẻ em-1
Kết luận:
Lactobacillus reuteri có hiệu quả làm giảm thời gian tiêu chảy và thời gian nằm viện ở trẻ em nhập viện vì viêm dạ dày ruột cấp tính. Dữ liệu ngoại trú đang cần nghiên cứu thêm.

Tài liệu tham khảo:
Dinleyici EC, PROBAGE Study Group, Vandenplas Y. Lactobacillus reuteri DSM 17.938 hiệu quả làm giảm thời gian tiêu chảy cấp tính ở trẻ em nhập viện. Acta Paediatr. Tháng Bảy năm 2014; 103 (7): e300-5. doi: 10,1111 / apa.12617. Epub 24 Tháng ba 2014

>>Xem chi tiết tại: https://www.biogaia.com/study/confirmed-efficacy-for-l-reuteri-protectis-in-acute-diarrhoea-in-children/

Leave a Comment: