024 3684 9999

BioGaia Việt Nam
Shares

Lactobacillus reuteri Protectis an toàn và hiệu quả với trẻ sinh non

Shares

Trong một thử nghiệm đa trung tâm, mù đôi, có đối chứng với giả dược ở chín trung tâm chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh trong 4 thành phố lớn ở Colombia, trên đối tượng trẻ sinh non có cân nặng ≤ 2000g. Trong 48h đầu tiên sau khi sinh, trẻ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm hoặc bổ sung 108 CFU Lactobacillus reuteri DSM 17938 (L. reuteri Protectis, n=372) hoặc giả dược (n= 378). Duy trì bổ sung trong suốt thời gian nằm tại trung tâm chăm sóc tích cực sơ sinh.

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm bổ sung Lactobacillus reuteri Protectis với nhóm dùng giả dược về tỷ lệ tử vong và nhiễm trùng bệnh viện (p = 0.38). NEC giảm tới 40% trong nhóm Lactobacillus reuteri Protectis so với nhóm giả dược (p = 0.23).
Tỷ lệ mắc viêm phổi bệnh viện là 2.4% ở nhóm bổ sung Lactobacillus reuteri Protectis so với 5.0% ở nhóm dùng giả dược, giảm 48% và gần như đạt ý nghĩa thống kê (p = 0.06).

Ảnh hưởng đáng kể ở trẻ dưới 1500 g

Trong nhóm trẻ sơ sinh có nguy cơ cao nhất (trẻ có cân nặng khi sinh dưới 1500 g), Lactobacillus reuteri Protectis giảm đáng kể số lần không dung nạp thức ăn, 9.6% so với 16.8% ở nhóm dùng giả dược, giảm 43% (p = 0.04). Điều này có thể giải thích sự giảm đáng kể thời gian nằm viện trong nhóm này so với giả dược, tương ứng là 32.5 ngày so với 37 ngày (p = 0.03).

Nghiên cứu probiotic lớn nhất ở trẻ sinh non

Tổng cộng có 750 trẻ sơ sinh được đưa vào nghiên cứu – ít hơn đáng kể so với số lượng dự kiến (1110) và yêu cầu để đạt được ý nghĩa trong các tham số kết quả. Nghiên cứu được kết thúc sớm, liên quan đến sản phẩm cần thiết trong tỷ lệ tham gia và hạn chế nguồn tài trợ từ Viện kinh phí độc lập.

Kết luận:
Tính an toàn của Lactobacillus reuteri Protectis ở đối tượng có nguy cơ cao này đã được khẳng định, không xác định trường hợp nhiễm trùng bệnh viện thứ cấp nào ở nhóm bổ sung Lactobacillus reuteri Protectis.

Leave a Comment: