024 3684 9999

BioGaia Việt Nam
Shares

Giảm 90% hiện tượng tiêu chảy sau 2 ngày ở trẻ

Shares

Một nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên và có đối chứng giả dược trên 40 trẻ từ 6-36 tháng, đã nhập viện do tiêu chảy cấp (75% do rotavirus).

Các trẻ em được nhận Lactobacillus reuteri ATCC 55730, liều hàng ngày là 1010-1011 CFU trong 5 ngày (n = 19). Nhóm Lactobacillus reuteri và nhóm giả dược (n = 21) đều được chỉ định liệu pháp bù nước tiêu chuẩn. Hiệu quả đáng kể đã thể hiện rõ ràng từ ngày điều trị thứ hai, 74% số trẻ trong nhóm điều trị Lactobacillus reuteri đã chấm dứt tiêu chảy so với chỉ 19% ở nhóm đối chứng.

L.reuteri hiệu quả ở trẻ em bị tiêu chảy cấp

Kết luận: Lactobacillus reuteri dường như là một tác nhân điều trị đầy hứa hẹn trong điều trị viêm dạ dày ruột cấp tính, đặc biệt là tiêu chảy do rotavirus ở trẻ nhỏ. Các tiềm năng điều trị nên được tìm hiểu thêm cho các ứng dụng lâm sàng thực hành.
Ngoài ra, Lactobacillus reuteri có thể có ảnh hưởng có lợi khác đến sức khỏe, bao gồm cả việc phòng chống bệnh tiêu chảy.

Tham khảo: Shornikova AV, Casas IA, Isolauri E, Mykkänen N, Vesikari T. Lactobacillus reuteri as a therapeutic agent in acute diarrhoea in young children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997;24:399-404

Leave a Comment: